Max HD – 232 kanały, w tym 129 HD, 2 UHD i 1 3D

– Wykaz programów na dzień 20.04.2020 r. i obejmują umowy zawarte po tej dacie.