Komfort+ HD – 173 kanałów, w tym 105 HD, 2 4K i 1 3D

– Wykaz programów na 09.2023 r. i obejmują umowy zawarte po tej dacie.